Всички категории

 • Q

  Колко машината?

  A
  Зависи от необходимия капацитет.
 • Q

  Какъв е нормалният капацитет на машината?

  A
  От 10 литра до 6000 литра.
 • Q

  Каква суровина може да се извлече от машината?

  A
  Цялата суровина, която съдържа летливо масло. Като роза, лимонена трева, тамян и др.
 • Q

  Какво ще кажете за производството на масло?

  A
  Зависи от съдържанието на масло във вашата суровина.
 • Q

  Какви са частите на машината?

  A
  Екстракционен резервоар, кондензатор, резервоар за хидрозол, сепаратор за масло-вода, чилър, парогенератор и др.